DIỄN ĐÀN GAME ONLINE

Hãy đăng ký để trở thành thành viên của Diễn đàn và cùng nhau thảo luận!
DIỄN ĐÀN GAME ONLINE

Sever Game Online dành cho các bạn yêu thích Game Pritave


[KIEMTHE50K.COM] - Phiên bản 2.6 - Kiếm Thế 50K - Sở hữu Quan Ấn VIP - Trang Bị Bá Vương từ Tống Kim - Hệ thống hỗ trợ tân thủ tối đa - Admin thân thiện - vui vẻ hòa đồng - OPEN 10h00 ngày 06/03

Share

hauhocvan

Tổng số bài gửi : 5
Points : 13
Reputation : 0
Join date : 10/10/2013

[KIEMTHE50K.COM] - Phiên bản 2.6 - Kiếm Thế 50K - Sở hữu Quan Ấn VIP - Trang Bị Bá Vương từ Tống Kim - Hệ thống hỗ trợ tân thủ tối đa - Admin thân thiện - vui vẻ hòa đồng - OPEN 10h00 ngày 06/03

Bài gửi by hauhocvan on 5/3/2014, 2:28 pm


KI?M TH? 50K - XUNG BÁ VÕ LÂM - S? H?U TRANG B? KH?NG
MÁY CH? : 50K
OPEN CHÍNH TH?C : 10h00 NGÀY 06/03/2014THÔNG TIN SERVER

Trang ch? : [URL="http://kiemthe50k.com"]kiemthe50k.com[/URL]
Di?n dàn : [URL="http://kiemthe50k.com"]click[/URL]
Facebook : [URL="https://www.facebook.com/pages/kiemthe50kcom/386509774819482?ref=hl"]https://www.facebook.com/pages/kiemthe50kcom/386509774819482?ref=hl[/URL]
Yahoo h? tr? : kiemthe50k

V?i s? h? tr? tân th? kh?ng + h? tr? k? thu?t và ho?t d?ng trong game t? d?i ngu làm game vui v? hòa d?ng thân thi?n, chúng tôi hy v?ng s? mang l?i 1 sân m?i l? và b? ích d?n toàn th? các b?n.


* KHAI M? MÁY CH? CÀY CU?C, HUY?N TINH QUÝ NHU VÀNGÐ?n v?i Ki?m Th? 50K :


+ SIÊU CÀY CU?C ( Không bán huy?n tinh trên KTC, Ho?t d?ng là có HT ).

+ N?p th? 50k b?n s? nh?n ngay set d? Bá Vuong + Ð?ng dã n?p ( v?a có d?ng v?a có Bá Vuong, di?u này chua h? xu?t hi?n t?i ki?m th? private vào ).

+ Không ch? N?p Th? m?i s? h?u trang b? Bá Vuong - Ch? c?n tham gia 5 tr?n T?ng Kim, các b?n s? nh?n du?c 1 món Bá Vuong ( di?u này là phù h?p v?i nh?ng b?n không có kh? nang n?p th?, lên d? b?ng cày cu?c ).

+ Các b?n dã th?y du?c QUAN ?N TÐLT HOÀNG Ð? nhung chua du?c s? h?u l?n nào . Vâng, d?n v?i Ki?m Th? 50K, Tham gia T?ng Kim các b?n s? nh?n du?c v?t ph?m tr?c ti?p, dùng d? mua QUAN ?N KH?NG này ( th?i h?n là 7 ngày/ ?n )

+ Train Ð?ng ( v?n d? này s? th?t d? dàng cho các b?n, ch? c?n c?m train map 115 b?n s? nh?n d?ng tr?c ti?p khi quái ch?t " 5 d?ng / quái " , map T?n Lang cung là 1 l?i th? d? các b?n s? h?u d?ng thu?ng " T?n Lang 3: 20 d?ng/quái - T?n Lang 4 : 30 d?ng/quái, v?i nh?ng b?n không có kh? nang cày cu?c thì dây là 1 l?i th? l?n d? các b?n VIP trong game. Ho?c tham gia vu?t ?i Tiêu Dao C?c, B?ch H? Ðu?ng ÐÁNH QUÁI nh?n du?c v?t ph?m d?i d?ng ( 5 v?t ph?m = 2 v?n d?ng)

+ Ð?ng Thu?ng t? T?ng Kim : Các b?n s? nh?n du?c Ð?ng Thu?ng khi tham gia T?ng Kim x?p h?ng t? 1 d?n 20

H?ng 1 : 150000 d?ng

H?ng 2 : 100000 d?ng

H?ng 3 : 50000 d?ng

H?ng 4 - 10 : 30000 d?ng

H?ng 11 - 20 : 10000 d?ng

+ Các b?n s? du?c nh?n ngay vu khí 120 TH?N SA ( vi?c pk c?a các b?n s? tr? nên d? dàng hon bao gi? h?t )

+ Chân Nguyên Thánh Linh dã du?c Cân Ch?nh h?p lý - BQT cam doan không có chuy?n dame ?o ( dame ?o ch? x?y ra khi b?n không làm gì c? " không cày cu?c, không tham gia ho?t d?ng game " mà mu?n vip ) .

+ H? Th?ng Chân Nguyên, Thánh Linh, Chân Vu , Ngo?i Trang d?u du?c bán ? KTC d?ng khóa.

+ H? Th?ng KTC khu d?ng giá r?, bán nh?ng v?t ph?m c?n thi?t, các b?n cày cu?c d?m b?o không thua kém ai.

+ và vô s? ho?t d?ng s? du?c update liên t?c trong game, tránh gây nhàm chán cho các b?n.H? th?ng Shop DANH B? L?NH

H? TH?NG H? TR? TÂN TH? GIA NH?P+ Nh?n level 130

+ Nh?n vu khí 120

+ 2 set d? Hoàng Kim

+ Thêm 1 set 10x + 14

+ Ng?a HOT nh?t hi?n nay ( Có kháng + di hình hoán ?nh )

+ 3 Túi 24 ô + d? nhi?m v? 110

+ 1500 Ti?n Du Long

+ 2 ?c B?c Khóa, 100 v?n b?c thu?ng, 4k v?n d?ng khóa

+ Nh?n pet

+ Nh?n thu?ng h?ng ngày

+ ...


HU?NG D?N CO B?N GIA NH?P KI?M TH? 50K

+ Mã m? ruong m?c d?nh vào game 111111 ( nên d?i l?i d? b?o m?t tài kho?n )

+ Nh?n H? Tr? Tân Th? ? Tuong Duong - NPC H? Tr? Tân Th?


SUPPORT


+ Yahoo h? tr? 1 yh :kiemthe50k

+ Facebook : [URL="https://www.facebook.com/pages/kiemthe50kcom/386509774819482?ref=hl"]https://www.facebook.com/pages/kiemthe50kcom/386509774819482?ref=hl[/URL]
( H? th?ng vu khí 120 - 130 - 135 - 140 kh?ng khi?p)

- H? th?ng Ngo?i Trang - Chân Vu - Chân Nguyên - Thánh Linh dã cân ch?nh bên KTC d?ng khóa


http://kiemthe50k.com


Được sửa bởi hauhocvan ngày 5/3/2014, 2:30 pm; sửa lần 1.

hauhocvan

Tổng số bài gửi : 5
Points : 13
Reputation : 0
Join date : 10/10/2013

Re: [KIEMTHE50K.COM] - Phiên bản 2.6 - Kiếm Thế 50K - Sở hữu Quan Ấn VIP - Trang Bị Bá Vương từ Tống Kim - Hệ thống hỗ trợ tân thủ tối đa - Admin thân thiện - vui vẻ hòa đồng - OPEN 10h00 ngày 06/03

Bài gửi by hauhocvan on 5/3/2014, 2:29 pm


KI?M TH? 50K - XUNG BÁ VÕ LÂM - S? H?U TRANG B? KH?NG
MÁY CH? : 50K
OPEN CHÍNH TH?C : 10h00 NGÀY 06/03/2014THÔNG TIN SERVER

Trang ch? : [URL="http://kiemthe50k.com"]kiemthe50k.com[/URL]
Di?n dàn : [URL="http://kiemthe50k.com"]click[/URL]
Facebook : [URL="https://www.facebook.com/pages/kiemthe50kcom/386509774819482?ref=hl"]https://www.facebook.com/pages/kiemthe50kcom/386509774819482?ref=hl[/URL]
Yahoo h? tr? : kiemthe50k

V?i s? h? tr? tân th? kh?ng + h? tr? k? thu?t và ho?t d?ng trong game t? d?i ngu làm game vui v? hòa d?ng thân thi?n, chúng tôi hy v?ng s? mang l?i 1 sân m?i l? và b? ích d?n toàn th? các b?n.


* KHAI M? MÁY CH? CÀY CU?C, HUY?N TINH QUÝ NHU VÀNGÐ?n v?i Ki?m Th? 50K :


+ SIÊU CÀY CU?C ( Không bán huy?n tinh trên KTC, Ho?t d?ng là có HT ).

+ N?p th? 50k b?n s? nh?n ngay set d? Bá Vuong + Ð?ng dã n?p ( v?a có d?ng v?a có Bá Vuong, di?u này chua h? xu?t hi?n t?i ki?m th? private vào ).

+ Không ch? N?p Th? m?i s? h?u trang b? Bá Vuong - Ch? c?n tham gia 5 tr?n T?ng Kim, các b?n s? nh?n du?c 1 món Bá Vuong ( di?u này là phù h?p v?i nh?ng b?n không có kh? nang n?p th?, lên d? b?ng cày cu?c ).

+ Các b?n dã th?y du?c QUAN ?N TÐLT HOÀNG Ð? nhung chua du?c s? h?u l?n nào . Vâng, d?n v?i Ki?m Th? 50K, Tham gia T?ng Kim các b?n s? nh?n du?c v?t ph?m tr?c ti?p, dùng d? mua QUAN ?N KH?NG này ( th?i h?n là 7 ngày/ ?n )

+ Train Ð?ng ( v?n d? này s? th?t d? dàng cho các b?n, ch? c?n c?m train map 115 b?n s? nh?n d?ng tr?c ti?p khi quái ch?t " 5 d?ng / quái " , map T?n Lang cung là 1 l?i th? d? các b?n s? h?u d?ng thu?ng " T?n Lang 3: 20 d?ng/quái - T?n Lang 4 : 30 d?ng/quái, v?i nh?ng b?n không có kh? nang cày cu?c thì dây là 1 l?i th? l?n d? các b?n VIP trong game. Ho?c tham gia vu?t ?i Tiêu Dao C?c, B?ch H? Ðu?ng ÐÁNH QUÁI nh?n du?c v?t ph?m d?i d?ng ( 5 v?t ph?m = 2 v?n d?ng)

+ Ð?ng Thu?ng t? T?ng Kim : Các b?n s? nh?n du?c Ð?ng Thu?ng khi tham gia T?ng Kim x?p h?ng t? 1 d?n 20

H?ng 1 : 150000 d?ng

H?ng 2 : 100000 d?ng

H?ng 3 : 50000 d?ng

H?ng 4 - 10 : 30000 d?ng

H?ng 11 - 20 : 10000 d?ng

+ Các b?n s? du?c nh?n ngay vu khí 120 TH?N SA ( vi?c pk c?a các b?n s? tr? nên d? dàng hon bao gi? h?t )

+ Chân Nguyên Thánh Linh dã du?c Cân Ch?nh h?p lý - BQT cam doan không có chuy?n dame ?o ( dame ?o ch? x?y ra khi b?n không làm gì c? " không cày cu?c, không tham gia ho?t d?ng game " mà mu?n vip ) .

+ H? Th?ng Chân Nguyên, Thánh Linh, Chân Vu , Ngo?i Trang d?u du?c bán ? KTC d?ng khóa.

+ H? Th?ng KTC khu d?ng giá r?, bán nh?ng v?t ph?m c?n thi?t, các b?n cày cu?c d?m b?o không thua kém ai.

+ và vô s? ho?t d?ng s? du?c update liên t?c trong game, tránh gây nhàm chán cho các b?n.H? th?ng Shop DANH B? L?NH

H? TH?NG H? TR? TÂN TH? GIA NH?P+ Nh?n level 130

+ Nh?n vu khí 120

+ 2 set d? Hoàng Kim

+ Thêm 1 set 10x + 14

+ Ng?a HOT nh?t hi?n nay ( Có kháng + di hình hoán ?nh )

+ 3 Túi 24 ô + d? nhi?m v? 110

+ 1500 Ti?n Du Long

+ 2 ?c B?c Khóa, 100 v?n b?c thu?ng, 4k v?n d?ng khóa

+ Nh?n pet

+ Nh?n thu?ng h?ng ngày

+ ...


HU?NG D?N CO B?N GIA NH?P KI?M TH? 50K

+ Mã m? ruong m?c d?nh vào game 111111 ( nên d?i l?i d? b?o m?t tài kho?n )

+ Nh?n H? Tr? Tân Th? ? Tuong Duong - NPC H? Tr? Tân Th?


SUPPORT


+ Yahoo h? tr? 1 yh :kiemthe50k

+ Facebook : [URL="https://www.facebook.com/pages/kiemthe50kcom/386509774819482?ref=hl"]https://www.facebook.com/pages/kiemthe50kcom/386509774819482?ref=hl[/URL]
( H? th?ng vu khí 120 - 130 - 135 - 140 kh?ng khi?p)

- H? th?ng Ngo?i Trang - Chân Vu - Chân Nguyên - Thánh Linh dã cân ch?nh bên KTC d?ng khóa


http://kiemthe50k.com

    Hôm nay: 16/1/2019, 8:21 pm